De data voor 2018 en 2019 zijn

2018 2019
9 oktober 8 en 22 januari
23 oktober 12 en 26 februari
13 november 12 en 26 maart
27 november 9 en 23 april
4 december 14 en 28 mei