Filmhuis Dokkum vindt het van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • uw persoonsgegevens beveiligd bewaren
  • uw  persoonsgegevens niet aan derden verstrekken
  • u op verzoek inzage geven in uw persoonsgegevens en daar desgewenst wijzigingen in aanbrengen, en dat u in een aantal geval kunt vragen om verwijdering of wissen van uw gegevens
  • persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk verplicht
  • onze e-mail nieuwsbrief alleen toesturen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven
  • cookies gebruiken op onze site om deze beter te laten werken
  • indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of afmeldt als donateur, uw e-mailadres verwijderen uit onze database
  • bereikbaar zijn voor vragen en verzoeken:

             Filmhuis Dokkum
             ‘verzoek AVG’
             Zuiderbolwerk 77
             9101 NE  Dokkum